SYSTEMY NAWIGACJI SATELITARNET

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy IMPEL MONITORING na Polskę północno-wschodnią w zakresie montażu i serwisu urządzeń i systemów do monitoringu pojazdów KERATRONIK.

System Combo 2.6 to już kolejna generacja rozwiązania do zarządzania flotą samochodową znanego na rynku od ponad 10 lat. Pozwala definiować parametry związane z lokalizacją pojazdu, kontrolować jego prędkość, przy jednoczesnej identyfikacji kierowców oraz trybu użytkowania pojazdu. Użytkownik ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz do danych historycznych. Dostęp do tych danych pozwala na: weryfikację wyników finansowych działu transportu, optymalne wykorzystanie pojazdów a także na efektywne planowanie i kontrolę czasu pracy kierowców. Co najmniej raz na minutę z pojazdu przesyłany zostaje pakiet danych definiowany przez jednostkę zarządzającą. Odpowiednia konfiguracja systemu pozwala na szybką identyfikację odstępstw od określonych założeń, a w konsekwencji sukcesywną eliminację faktów uznanych za niepożądane. Dostęp do danych i analiza informacji dotyczących sposobu użytkowania pojazdów pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji na tyle skutecznie, że nakłady na zakup i montaż zwracają się średnio po trzech miesiącach od momentu wdrożenia systemu. Odpowiednia konfiguracja oprogramowania pozwala w przypadku wystąpienia zdefiniowanych odstępstw na natychmiastowe przesyłanie alarmu SMS na uprzednio wybrane numery telefonów komórkowych.

OCENY SKUTECZNOŚCI ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ POJAZDU SAMOCHODOWEGO.