POLITYKA JAKOŚCI

Misją firmy RYCAR, jako przedsiębiorstwa wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klienta jest zrozumienie oraz znajomość ich potrzeb, tak aby w pełni móc je zaspokajać poprzez oferowanie usług oraz produktów na najwyższym poziomie.

Głównym celem naszego przedsiębiorstwa jest oferowanie klientom możliwie szerokiej oferty najwyższej jakości usług serwisowych zgodnych z ich wymaganiami, zapewnienie szerokiej oferty handlowej oferowanych aut i motocykli przy poszanowaniu otoczenia w którym funkcjonujemy w szczególności środowiska naturalnego oraz pracowników, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

NASZYMI PRIORYTETAMI SĄ

utrzymanie zaufania i satysfakcji klientów,

partnerski stosunek do dostawców,

utrzymanie partnerskich relacji z firmą BOSCH,

nowoczesne wyposażenie techniczne serwisu,

dobór i systematyczne szkolenie personelu, ciągle podnoszenie jego kwalifikacji,

ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy,

realizacja procesów w sposób zapewniający spełnianie wymagań prawnych oraz wysoką jakość świadczonych usług i oferowanych towarów.

Zapewniamy niezbędne zasoby i środki dla realizacji ustalonej strategii działania oraz zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania Polityki Jakości przy pełnym udziale wszystkich pracowników.

Stosowana polityka jakości ukierunkowana jest na spełnianie wszystkich istotnych wymagań klientów oraz poświadczanie tego przez krajowe i zagraniczne świadectwa dopuszczeń i certyfikaty.

Powyższa Polityka jest odpowiednio i efektywnie zakomunikowana wszystkim pracownikom naszego przedsiębiorstwa, a także systematycznie oceniana przez Kierownictwo dla zapewnienia jej aktualności i przydatności.